دیتیلینگ

بطور کلی معنای صحیح دیتیلینگ نظافت موشکافانه، پولیش کردن تمامی اجزای بیرونی و درونی ماشین توسط مواد و تجهیزاتی که به طور عادی توسط مراکز نظافتی خودرو مورد استفاده قرار نمی گیرد. گاهی اوقات ترمیم های سطحی برای زیبا سازی خودرو مثل ترمیم شن خوردگی های ریز، سمباده زنی و ترمیم رنگ نیز شامل عملیات دیتیلینگ خواهد شد.

اصلی ترین هدف از دیتیلینگ، بازیابی و ترمیم رنگ خودرو با از بین بردن خط و خش های سطحی و دایره ای شکل که بر اثر گذشت زمان بوجود آمده است و به کیلر خودرو یک ظاهر نامناسب می دهد، می باشد.

هر آنچیزی که از زیبایی بدنه خودرو انتظار دارین…