رنگ آمیزی کالیپر ترمز

کاسه‌های ترمز هم مثل دیسک‌های ترمز در معرض کثیفی و مخصوصاً زنگ زدگی بسیار قرار دارند. حالا به جای آنکه وقتی کاسه ترمز شما زنگ زد و دیگر کارآمد نبود، آن را دور انداخته و کاسه ترمز جدید بگیرید ما آن را بازسازی و تازه سازی میکنیم و شما هزینه بسیار کمتری را میپردازید.

هر آنچه از زیبایی بدنه خودرو انتظار دارین…

در

مجتمع فنی و آموزشی خدمات بدنه خودرو مرجانی