صافکاریPDR

تعمیر تورفتگی بدنه خودرو که به PDR# (Paintless Dent Repair) معروف است، یک فرایند نسبتا جدید برای ترمیم و از بین بردن گودی های جزئی، قری های کوچک و آسیب های ناشی از برخورد اجسام به بدنه اتومبیل است. این روش باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تعمیرات بدنه می شود.

متداول ترین تکنیک های PDR (پی. دی. آر) استفاده از میله های فلزی و گیره های بدنه برای بیرون کشیدن قری یا تورفتگی ها، روی بدنه است. برای بیرون کشیدن، از قسمت بیرون بدنه چسب و یا برگه های مخصوصی طراحی شده است که در اثر کشش آسیبی به رنگ وارد نمی کنند و با تنظیم دقیق آنها در محل مورد نظر، لکه ها و چروک های ریز و درشت به سادگی صاف می شوند.
عملیات صافکاری بیرنگ با کمک ابزار (پی. دی. آر) در مجتمع فنی و آموزشی خدمات خودرو مرجانی به شکل حرفه ای و تخصصی انجام می‌گیرد.