صفرشویی

صفر شویی خودرو در محل، در کل به شستشویی گفته میشود که تمامی قطعات داخلی و خارجـی اتاق ( صنـدلی ها، رودری، سقف، داشـبورد و… ) با دقت و با مواد شوینـده سازگار با نوع قـطعه خـودرو شما شسـتشو شود. در صفـر شویی تمامی نواقص ظاهری خودرو شما برطرف میشود.صفرشویی میتواد جلوه و زیبایی خودرو شما را چندین برابر کند.

هر آنچه از زیبایی بدنه خودرو انتظار دارین…

در

مجتمع فنی و آموزشی خدمات خودرو مرجانی