پولیش

پولیش یک نوع ساینده می باشد که به صورت دقیق مثل یک سنباده عمل کرده و با دانه های بسیار ریزتر از سنباده، قادر است فرآیند پرداخت را با ظرافت خاصی انجام دهد. #پولیش ها در چهار نوع زبر ونرم ، تک مرحله ای و واکس عرضه می شوند که از نوع لایه برداری شروع شده و تا واکسهایی که باعث ایجاد لایه روی سطح می شوند ادامه دارند.

پولیش ها دو آیتم کات و گلاس دارند ، هر چقدر فاکتور کات بیشتر باشد پولیش ازخاصیت لایه برداری بیشتری برخوردار است و هرچقدر فاکتور گلاس، زیاد باشد براقیت و درخشندگی بیشتری ایجاد می شود.

هر آنچیزی که از زیبایی بدنه خودرو انتظار دارین…

در

مجتمع فنی و آموزشی خدمات بدنه خودرو مرجانی