فیس لیفت

فیس لیفت در لغت به معنای تغییر در ظاهر با هدف ایجاد جذابیت بیشتر می باشد. در صنعت خودروسازی نیز منظور همان ارتقای ظاهر خودرو است که  روی بدنه و بعضاً ادوات داخل خودرو انجام می گیرد. در سالیان اخیر فیس لیفت خودروها بسیار رواج پیدا کرده است. فیس لیفت در خودروها اکثراً در قسمت های جلویی مانند چراغها، جلو پنجره، سپر اتفاق می افتد با این حال تغییرات در بدنه و کناره های خودرو نیز رایج بوده و می تواند زیبایی را برای یک خودرو به ارمغان بیاورد.

هر آنچه از زیبایی بدنه خودرو انتظار دارین…

در

مجتمع فنی و آموزشی خدمات بدنه خودرو مرجانی